Prawo jazdy - kategoria B - Nauka Jazdy Gold - Szczecin - Kursy na Prawo Jazdy Kategorii B, C, C+E, D

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo jazdy - kategoria B

Kursy

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym


W cenie kursu Prawa jazdy kursant otrzymuje od Nauki jazdy Gold:

30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których przekażemy wiedzę z przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach, jak i udzielania pierwszej pomocy w czasie wypadku drogowego, lub innych okolicznościach zaistniałych na drogach. Poznasz również zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

30 godzin zajęć praktycznych, podczas których poznasz technikę jazdy, skuteczne metody pokonywania manewrów oraz umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie samochodem. Do dyspozycji kursanta posiadamy samochody szkoleniowe identyczne jak pojazdy egzaminacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie
Hundai i20.

Plac manewrowy znajdujący się w niedalekiej odległości od WORD Szczecin

Materiały szkoleniowe: podręcznik, testy teoretyczne

Badanie lekarskie wykonane przez lekarza specjalistę

Pomoc we wszelkich sprawach związanych z dokumentacją

Bezpieczeństwo i profesjonalne szkolenie


Warunki do spełnienia przez kandydata
na kierowcę kategorii B:

-  kandydat może rozpocząć kurs, kiedy będzie miał 17 lat 9 miesięcy
-  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeśli nie ukończył 18 lat
-  aktualne badania lekarskie (możliwość badania przez lekarza specjalistę w naszej Szkole)


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego