Badania Psychologiczne - Nauka Jazdy Gold - Szczecin - Kursy na Prawo Jazdy Kategorii B, C, C+E, D

Idź do spisu treści

Menu główne:

Badania Psychologiczne

Oferta

Od lipca 2014 roku, zgodnie z nowym rozporządzeniem, w przebiegu badań psychologicznych kierowców zawodowych i osób ubiegających się o zawodowe Prawo jazdy (kat. C, C+E, D) zaszło kilka istotnych zmian. Psycholog nie będzie badał kierowcy w ciemni, stereometrem ani wirometrem. Nacisk położony zostanie bardziej na cechy osobowości kierowcy oraz jego sprawność psychoruchową.

Badanie psychologiczne kierowcy trwa 1
1,5 godziny i składa się z dwóch części:

I część to badanie za pomocą kwestionariuszy.

Celem tej części jest określenie sprawności intelektualnej, procesów poznawczych (pamięć, spostrzeganie, uwaga) oraz cech osobowości, tj. dojrzałość społeczną (rozumienie norm, samokontrola, przystosowanie) oraz dojrzałość emocjonalną (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ryzyko dezorganizacji zachowania).
Badanie wygląda tak, że kierowca otrzymuje arkusz z zadaniami lub pytaniami oraz arkusz, na którym zaznacza wybrane przez siebie odpowiedzi.
Nie jest to egzamin szkolny. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi.

II część to testy wykonywane aparatami psychotechnicznymi.

W tej części psycholog ocenia sprawność psychomotoryczną kierowcy, tj. szybkość i adekwatność reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Badany wykonuje zadania przy pomocy takich aparatów, jak miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy oraz aparat Piórkowskiego. Po zakończeniu dwóch części badania psychologicznego badany zostaje zapoznany z wynikami przeprowadzonych testów oraz otrzymuje orzeczenie psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub braku lub istnieniu przeciwskazań do kierowania pojazdami.

Nasz Ośrodek szkolenia kierowców, kieruje swoich kursantów do Pani Psycholog, gdzie bez stresów można wykonać wymagane przepisami prawa badania psychologiczne, umożliwiające podjęcie szkolenia w szkole jazdy.

Koszt badania psychologicznego dla kategorii Prawa jazdy C, C+E, D wynosi 150 złotych.

Kursant kierowany na badanie przez Ośrodek może liczyć na dodatkowy bonus.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego